Het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) is een sterk netwerk van hogescholen, lectoraten en lectoren.”De missie van LEVE is het bevorderen van draagvlak en onderscheidend vermogen met betrekking tot het evenwicht tussen alle energiestromen richting 2030. Dit doen we regio-overstijgend door met gebiedsgericht praktijkonderzoek te komen tot betrouwbare modellen, data en informatie en deze resultaten kenbaar te maken. De visie van LEVE is om richting 2030 een robuust en gedragen energiesysteem in evenwicht te behouden. Wij geloven dat we dit resultaat alleen door integrale samenwerking van kennisinstellingen, bedrijven, burgers en overheden kunnen behalen. Als verenigde lectoraten binnen LEVE verbinden wij stakeholders aan dit proces. De LEVE-lectoraten onderzoeken wat nodig is om evenwicht tussen vraag en aanbod van energie in de jaren tot en met 2030 op alle tijdschalen te borgen. En wat het betekent om vraag en aanbod naar elkaar toe.” Tekst: J. Wallinga (Turquoise Energy Management)

Opdracht: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen